Duurzaam bouwen woordenboek

WTW – Warmteterugwinning

Warmteterugwinning (WTW) is een algemeen principe waarbij de warmte van afgevoerde lucht, water (of eventueel een ander medium) wordt overgedragen aan verse, nog niet opgewarmde lucht of water.

Bekende toepassingen zijn:

  • Toevoer-ventilatielucht die wordt opgewarmd met de warmte uit afvoer-ventilatielucht. Daardoor wordt er minder warmte 'weggeventileerd'; per saldo kost het minder energie om het gebouw/de woning op temperatuur te houden.
  • Warmteterugwinning uit douchewater: koud leidingwaterwordt voorverwarmd door de warmte van het wegstromend douchewater; daardoor kost het minder energie om het te verwarmen.
  • Voorwarmtapwater.