Duurzaam bouwen woordenboek

WKK – Warmtekrachtkoppeling

Naast de klassieke levering van elektriciteit en warmte is het ook mogelijk om warmte en elektriciteit gelijktijdig lokaal te produceren: een motor drijft een generator aan voor de productie van elektriciteit; de vrijkomende warmte wordt gebruikt voor verwarming. We spreken dan van warmtekrachtkoppeling of WKK.

Met een goed uitgevoerde WKK kan 10 tot 20 procent energiebesparing gerealiseerd worden. WKK is dus energiezuinig, maar is niet hetzelfde als duurzame energie. In sommige duurzame woningbouwprojecten worden nu kleinschalige WKK-systemen toegepast; voorbeeld hiervan is de wijk Nieuw Terbregge in Rotterdam.