Duurzaam bouwen woordenboek

Waterbesparing

Beperking van het gebruik van drinkwater is een van de doelstellingen van duurzaam bouwen, omdat het bereidingsproces van schoon water steeds kostbaarder wordt. Voor dat bereidingsproces zijn chemicaliën nodig, maar ook energie, gebouwen en ruimte.

Tweederde van het drinkwater wordt bereid uit grondwater, dat schaarser wordt en waardoor de grondwaterstand op veel plaatsen te laag is geworden. Naast beperking van het watergebruik wordt de toepassing van water van mindere (secundaire) kwaliteit gestimuleerd om drinkwater voor hoogwaardige toepassingen te bewaren.

Toepassingen van water van secundaire kwaliteit zijn bijvoorbeeld:

  • Gebruik van hemelwater voor toiletspoeling.
  • Gebruik van gezuiverd oppervlaktewater voor toiletspoeling.
  • Gebruik van grijs water voor toiletspoeling toepassing van huishoudwater voor toiletspoeling, wasmachine en tuin (beperkt mogelijk).