Duurzaam bouwen woordenboek

Vijf V’s

De vijf V’s staan voor voortplanting, veiligheid, voedsel, verbinding en variatie en zijn de basisprincipes voor het creëren van een habitat.

Zonder een evenwichtige balans in de verschillende V’s is het voor soorten moeilijk om van de geboden maatregelen gebruik te maken. Zonder voedsel in de buurt zal een soort ook geen gebruik maken van de locatie als verblijfplaats.