Duurzaam bouwen woordenboek

Vernieuwbare grondstoffen

Vernieuwbare of biotische grondstoffen worden gedefinieerd als grondstoffen die zich binnen 100 jaar vernieuwen.

Het gaat hier om materialen waarvan het verbruik niet groter is dan wat de natuur kan produceren. Het bekendste voorbeeld is hout. Van belang daarbij is dat het hout op duurzame wijze is geproduceerd.

Naast vernieuwbare grondstoffen bestaan hernieuwbare grondstoffen. Met als belangrijkste verschil dat hernieuwbare grondstoffen ook van abiotische oorsprong kunnen zijn die binnen 100 jaar weer aangroeien, zoals zand, klei of schelp.