Duurzaam bouwen woordenboek

Upstream emissies

Upstream emissies verwijzen naar de uitstoot die plaatsvindt in de toeleveringsketen vóór de productie of de aankoop van goederen en diensten door een organisatie.

Het zijn de emissies die ontstaan tijdens de extractie, productie, verwerking, transport en distributie van grondstoffen en materialen die worden gebruikt in de activiteiten van een organisatie.

Dit is onderdeel van de classificering van het Greenhouse Gas Protocol. Naast upstream bestaan er ook downstream emissies.