Duurzaam bouwen woordenboek

Upfront Embodied Carbon

Om te komen tot een indicatie van de uitstoot op dit moment, maken we gebruik van een methode uit het Verenigd Koninkrijk en die daar “Upfront carbon" heet. Via deze methode kijken we alleen naar de broeikasgasemissies van bron tot realisatie van het bouwwerk; Upfront Carbon geeft die per m² bouwwerk weer.

De bouwsector, inclusief leveranciers aan de bouwsector, heeft daar een wetsvoorstel gedaan om deze berekening op te nemen in de UK Building Regulations als onderdeel van het voorstel AD-Z Whole Life Carbon. In maart 2022 is deze wet behandeld.