Duurzaam bouwen woordenboek

Triple P

Triple P staat voor People - Planet - Profit/Prosperity. De term Triple P komt voort uit het concept van de triple bottom-line zoals uitgewerkt door John Elkington in zijn boek Cannibals with Forks (Elkington,1998).

De triple bottom-line geeft aan dat een organisatie in haar bedrijfsvoering gelijkwaardig rekening moet houden met de volgende drieaspecten:

  • People (mensen): de sociale consequenties van haar handelen.
  • Planet (milieu): de ecologische gevolgen.
  • Profit (winst): de economische rentabiliteit.

Dit is ook bekend als maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor de Wereldtop over duurzame ontwikkeling in Johannesburg (2002) werd Profit veranderd in Prosperity (welvaart) om naast economische winst ook de maatschappelijke winst in de afwegingen te betrekken. De laatste jaren is het besef gegroeid dat duurzaam bouwen zich niet alleen bezig dient te houden met de P van Planet (milieu), maar dat de P’s van People en Prosperity ook betrokken moeten worden bij het ontwikkelen van een duurzaam gebouwde omgeving.