Duurzaam bouwen woordenboek

Trias Energetica

Trias Energetica is een strategie voor zo duurzaam mogelijke energievoorziening, ontwikkeld door TU Delft (C. Duijvesteing) en gebaseerd op de Trias Ecologica.

De strategie bestaat uit drie stappen, die je na elkaar moet zetten, niet naast elkaar.

  • 1. Beperk de energievraag.
  • 2. Gebruik duurzame energiebronnen.
  • 3. Gebruik eindige energiebronnen efficiënt.

Het principe van deze trias is dat stap 1 de meest duurzame stap en stap 3 relatief de minst duurzame.