Duurzaam bouwen woordenboek

TCB – Transitieteam Circulaire Bouweconomie

In 2018 is de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie (CBE) opgesteld als vervolg op het Grondstoffenakkoord uit 2017 en het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’.

Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie (CBE) bestaat uit vertegenwoordigers van overheden en de bouw en GWW-sector. Deze professionals op persoonlijke titel sturen het uitvoeringsprogramma aan. Het transitieteam komt minimaal vijf keer per jaar samen. DGBC werkt nauw samen met het transitieteam.