Duurzaam bouwen woordenboek

Stappenplan

Het stappenplan gaat over de zes verduurzamingsstappen tot een Paris Proof gebouw.

De verduurzamingsslag tot een Paris Proof gebouw op het gebied van operationele emissies. Dat betekent dat gebouwen gemiddeld twee derde energie minder mogen gebruiken. De zes stappen zijn te verspreiden over meerdere jaren of juist meerdere keren opnieuw te doorlopen:

  1. Inventariseren portefeuille
  2. Gebouwanalyse
  3. Verduurzamingsplan
  4. Financiering en exploitatie
  5. Realisatie en gebruiksfase
  6. Monitoring

Het stappenplan helpt de gebruiker op weg om een gebouw te verduurzamen en is voor iedereen toepasbaar: eigenaar, beheerder en huurder.