Duurzaam bouwen woordenboek

SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een verordening (overheidsbesluit) die in 2021 intrede vond.

De SFDR verplicht financiële marktpartijen en financieel adviseurs om in hun financiële jaarverslag te verantwoorden in hoeverre de beleggingen een negatieve invloed hebben gehad op mens en milieu.

De verordening heeft als doel om naast de financiële aspecten ook de niet-financiële, duurzame aspecten zichtbaar te maken in de jaarlijkse verslaglegging. Dit stimuleert financiële marktpartijen om de duurzaamheidsprestaties van hun beleggingen en fondsen te verbeteren, en hun Environmental, Social & Governance beleid (ESG-beleid) uit te voeren.

Zie voor meer informatie de publicatie Regelgeving ESG-rapportages