Duurzaam bouwen woordenboek

Scope 2

De indirecte emissies afkomstig van het opwekken van ingekochte energie, stoom, hitte en koeling.

De emissie vindt dan niet direct plaats bij de organisatie zelf, maar als gebruiker van energie is de organisatie nog steeds verantwoordelijk voor de bijbehorende uitstoot bij een energieleverancier. Zoals elektriciteitsverbruik of stadswarmte.

Naast scope 2 zijn er ook directe emissies, scope 1 en indirecte emissies in scope 3. De emissies in scope 1, 2 en 3 van een bedrijf zijn samen de totale broeikasgasemissies die zijn te relateren aan alle bedrijfsactiviteiten.

Scope 1, 2 en 3 sluiten elkaar uit voor het bedrijf dat erover rapporteert. Zo kan er geen dubbeltelling van emissies plaatsvinden tussen de scopes. Dit houdt in dat de scope 3-inventaris van een bedrijf geen emissies bevat die al in scope 1 of scope 2 zijn opgenomen.