Duurzaam bouwen woordenboek

Scope 1

De directe emissies afkomstig van bronnen die worden beheerd of onderdeel zijn van de organisatie.

Scope 1-emissies zijn bijvoorbeeld emissies door het brandstofverbruik van het eigen wagenpark en materieel van een organisatie.

Naast scope 1 zijn er ook indirecte emissies, scope 2 en scope 3. Samen vertegenwoordigen de scope 1-, scope 2- en scope 3-emissies van een bedrijf de totale broeikasgasemissies die zijn gerelateerd aan alle bedrijfsactiviteiten.

Scope 1, 2 en 3 sluiten elkaar uit voor het rapporterende bedrijf. Zo vindt er geen dubbeltelling van emissies tussen de scopes plaats. Dit betekent dat de scope 3-inventaris van een bedrijf geen emissies bevat die al in scope 1 of scope 2 zijn opgenomen.