Duurzaam bouwen woordenboek

Schoorsteenprincipe

Het schoorsteenprincipe gaat over wie er verantwoordelijk is voor de uitstoot van CO2. Volgens het principe is de sector die de CO₂ uitstoot (daar waar de schoorsteen staat) verantwoordelijk.

Zo wordt elektriciteit in centrales opgewekt, waarbij deze emissie onder de sector ‘Industrie’ valt (dat is een aparte ‘klimaattafel’ binnen het Klimaatakkoord).