Duurzaam bouwen woordenboek

Salderen

Het terugleveren van elektriciteit aan het net. Dit kan bijvoorbeeld als zonnepanelen meer energie opleveren dan er wordt verbruikt.