Duurzaam bouwen woordenboek

Routekaarten

Routekaarten, ook wel roadmaps, geven aan welke stappen en besluiten genomen moeten worden op weg naar Parijs en naar 2030 en 2050.

Roadmaps gaan in op techniek, financiering, wet- en regelgeving. Met name de eerste drie jaren zijn daarbij van belang: dat is de periode waarin de basis wordt gelegd, waarna de versnelling moet intreden.