Duurzaam bouwen woordenboek

Robuustheid van bouwmaterialen

De robuustheid van bouwmaterialen is een BREEAM-NL beoordelingsrichtlijn. Het gaat om het optimaal toepassen van robuuste materialen, minimaliseren van de vervangingsfrequentie en adequate bescherming van blootgestelde gebouwdelen en onderdelen van de projectlocatie.
Bij ieder BREEAM-NL keurmerk hoort een beoordelingsrichtlijn. In deze richtlijnen staan per duurzaamheidscategorie de eisen beschreven die aan een duurzaam gebouw of gebied worden gesteld. Kijk voor meer informatie over de richtlijnen op