Duurzaam bouwen woordenboek

RED – Renewable Energy Directive

Renewable Energy Directive is een richtlijn van het Europees Parlement en Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen.

In artikel 2 staan diverse definities, waaronder de definitie voor energie uit hernieuwbare bronnen: “energie uit hernieuwbare niet-fossiele bronnen, namelijk: wind, zon, aerothermische, geothermische, hydrothermische energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en biogassen".