Duurzaam bouwen woordenboek

Rc-waarden

De Resistance-waarde (Rc-waarde) zegt iets over de isolatiewaarde van een (spouw)muur, vloer of beglazing. Een hoge Rc-waarde geeft een betere isolatie weer.

Voor nieuwbouw zijn minimale Rc-waardes vastgelegd, uitgedrukt in m²K/W. Voor een dak is dit 6,0, voor een gevel 4,5 en voor de vloer 3,5.