Duurzaam bouwen woordenboek

R-waarde

De R-waarde geeft de isolatie- of warmtewaarde van een isolatiepakket weer, uitgedrukt in m2K/W.