Duurzaam bouwen woordenboek

R-principes

Bij circulair bouwen worden de R-principes gebruikt om verschillende strategieën aan te geven, waarbij R1 de meest circulaire aanpak is.

De R-principes worden ook veel samenvattend benoemd als ‘reduce, reuse, recycle’. Uitgebreider kennen we het 10-R model of de 10-R ladder.