Duurzaam bouwen woordenboek

Qv10 Luchtdoorlatendheid

Met de luchtdoorlatendheid (aangeduid met Qv10) wordt bedoeld 'de luchtvolumestroom (qv) die ontstaat via de kieren en naden die zich tussen de verschillende bouwdelen in de omhulling van een gebouw bevinden, bij een drukverschil van 10 Pascal'.