Duurzaam bouwen woordenboek

PPm-indicator

PPm-indicator staat voor Paris Proof materiaalgebonden indicator. Het rekenprotocol Paris Proof materiaalgebonden stelt partijen uit de keten in staat om te rekenen met de CO2-impact van hun nieuwbouw- en renovatieprojecten aan de hand van hun MilieuPrestatie Gebouwen-berekeningen.

Om aan Paris Proof materiaalgebonden CO2-eq. te voldoen, dient het bouwwerk een embodied CO2-eq. waarde per m2 bruto-vloeroppervlakte (BVO) te hebben die lager of gelijk is aan de grenswaarden voor nieuwbouw of renovatie zoals aangegeven in het protocol voor het desbetreffende jaar.

Zie hier de berekening achter de Paris Proof Materiaalgebonden Emissies