Duurzaam bouwen woordenboek

PCR – Productcategorie regels

Productcategorie regels (PCR) zijn regels en richtlijnen die nodig zijn voor de Environmental Product Declarations (EPD).