Duurzaam bouwen woordenboek

Paris Proof Commitment

Het Paris Proof Commitment is een verklaring van producenten, bouwers, architecten, ontwikkelaars, beleggers, investeerders, vastgoedeigenaren, adviseurs en kennispartijen om zich gezamenlijk in te zetten voor een gebouwde omgeving binnen de operationele en materiaalgebonden Paris Proof-grenswaarden.

Het uiteindelijke doel is een CO-neutrale bouwkolom voor 2040. Hierbij is het van belang dat naast operationele emissies ook materiaalgebonden emissies worden meegerekend en gereduceerd. Iedere partij heeft daarin een specifieke rol binnen de keten. 

Paris Proof Commitmentondertekenaars zijn koplopers binnen de bouw- en vastgoedsector en hebben een voorbeeldfunctie door Paris Proof te promoten in de keten. 

Zie voor meer informatie en een overzicht van de ondertekenaars het Paris Proof Commitment