Duurzaam bouwen woordenboek

Operationeel gebouw en gebruiksgebonden energiegebruik

Het energiegebruik van gebouwen voor zowel de gebouwgebonden installaties als het energiegebruik van de gebruikers van de gebouwen. Samen vormt dit het werkelijke energiegebruik van een gebouw.