Duurzaam bouwen woordenboek

Nul op de meter project

Als het energiegebruik van een gebouw (woning, gebouw, wijk, kunstwerk, etc.) over een jaar gemeten tenminste nul is.

Dat betekent dat er niet méér energie uit het gas- en elektriciteitsnet gebruikt wordt, dan dat er vanuit duurzame bronnen wordt toegeleverd.