Duurzaam bouwen woordenboek

NOVI – Nationale Omgevingsvisie

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is de langetermijnvisie die het Rijk heeft op de Nederlandse leefomgeving, waar klimaatadaptatie, energietransitie en duurzaamheid (circulariteit) onderdeel van zijn.