Duurzaam bouwen woordenboek

No net land take

Met no net land take wordt een EU-doelstelling bedoeld om het netto ruimtebeslag voor nieuwe economische activiteiten terug te dringen tot nul in 2050.

Net land take staat voor netto ruimtebeslag. De Europese Unie wil dit ruimtebeslag voor economische activiteiten terugdringen tot nul in 2050. Door ruimtebeslag te beperken blijven de baten van de bodem namelijk ook beschikbaar voor toekomstige generaties. Zo draagt No net land take bij aan het tegengaan van bodem- en landdegradatie.

Verstedelijking

Met No net land take wil de Europese Commissie nieuwe verstedelijking stimuleren in al bestaand verstedelijkt gebied in plaats van op landbouw- en natuurgrond.