Duurzaam bouwen woordenboek

NMD – Nationale Milieudatabase

De Nationale Milieudatabase is een database die wordt gebruikt voor het berekenen van de milieuprestatie van gebouwen en/of bouwproducten.

De database bevat een groot aantal profielen van materialen en producten die vaak in de bouw voorkomen met de bijbehorende milieueffecten en schaduwkosten.