Duurzaam bouwen woordenboek

Niet-hernieuwbare grondstof

Niet-hernieuwbare grondstoffen zijn natuurlijke grondstoffen die na oogsten niet meer teruggroeien of worden aangevuld op een menselijke tijdschaal (100 jaar).

Denk bijvoorbeeld aan mineralen, edelstenen en fossiele brandstoffen zoals olie en gas. Daartegenover staan hernieuwbare grondstoffen

Lexicon Circulaire Bouw van Platform CB’23 beschrijft een niet-hernieuwbare grondstof als volgt: “grondstof die bestaat in een eindige hoeveelheid die niet kan worden aangevuld binnen honderd jaar."