Duurzaam bouwen woordenboek

Netbalancering

Met netbalancering stem je de levering van elektriciteit op het net af op de vraag naar elektriciteit.

Dit resulteert in een reductie van CO2-emissies in vergelijking met de conventionele situatie, waarbij een piek in de vraag leidt tot het opvoeren van de productie van fossiele energiecentrales.