Duurzaam bouwen woordenboek

Nederlandse circulariteitsindex

De circulariteitsindex van INSIDE/INSIDE gaf inzicht in het percentage hergebruikte grondstoffen/materialen en de her te gebruiken grondstoffen/materialen van een product of materiaal.

Met deze toevoeging krijgt de gebruiker een nog vollediger beeld van de duurzaamheid van een product/materiaal. DGBC was een van de initaitiefnemers van het platform dat inmiddels niet meer bestaat.