Duurzaam bouwen woordenboek

Natuurinclusiviteit

Bij natuurinclusiviteit worden natuur en milieu meegenomen als onderdeel van de gebouwde omgeving.

Bij natuurinclusief bouwen wordt er bewust ruimte gemaakt voor biodiversiteit. Er is aandacht voor verbinding, ecologische structuren, voedsel en water in de omgeving.

Naast natuurinclusieve ontwerpen maken en realiseren, is daarna monitoren, onderhouden en beheren cruciaal voor meer biodiversiteit in de gebouwde omgeving.