Duurzaam bouwen woordenboek

Module D

Module D is een van de vier onderdelen van de levenscyclusanalyse-methodiek (A, B, C, D).

Hierbij wordt gekeken naar de toekomstscenario’s van een materiaal, product en/of gebouw. Module D gaat over de milieu-impact die een product of materiaal heeft in de volgende levenscyclus, bijvoorbeeld bij hergebruik of recycling.