Duurzaam bouwen woordenboek

Module B6

Module B6 is een onderdeel van de levenscyclusanalyse-methode (LCA). De onderdelen zijn verdeeld in A, B, C, D. Module B6 gaat over operationeel energiegebruik.