Duurzaam bouwen woordenboek

MKI – Milieukostenindicator

Met een levenscyclusanalyse worden de milieueffecten van een materiaal, product of bouwwerk uitgerekend.

Deze milieueffecten (meerdere getallen met verschillende eenheden) zijn om te rekenen tot één integraal getal: de milieukosten, in euro’s.