Duurzaam bouwen woordenboek

MJOP - Meerjaren Onderhoudsplan

Een Meerjaren Onderhoudsplan geeft een overzicht van het te verwachten onderhoud en de kosten voor een gebouw. Doorgaans over een periode van vijf tot tien jaar. 

Een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) is een overzicht van toekomstig onderhoud aan een gebouw, terrein of installatie. Het beschrijft wanneer en tegen welke kosten welke onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden.

Een MJOP helpt eigenaren en gebouwbeheerders onder meer om:

  • Onverwachte kosten te voorkomen.
  • Een reserve voor toekomstig onderhoud op te bouwen.
  • De waarde van hun pand te behouden.
  • De technische staat van het gebouw en de installaties op niveau te houden.
  • Te beslissen over grote renovatieprojecten.

Een Meerjaren Onderhoudsplan is wettelijk verplicht voor appartementencomplexen (VvE's), maar wordt ook gebruikt voor bijvoorbeeld kantoorpanden, scholen en andere gebouwtypen.

Naast een MJOP heb je een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP)