Duurzaam bouwen woordenboek

Mitigatie

De algemene betekenis van mitigatie is verzachting, of vermindering. Mitigatie is een veel gebruikte term in verband met het veranderende klimaat.

Bedoeld wordt dat er maatregelen worden getroffen die een verdere klimaatverandering verminderen en - zo mogelijk - de oorzaak wegnemen, zoals minder broeikasgassen uitstoten.