Duurzaam bouwen woordenboek

Minimum safeguards

Een van de drie onderdelen waaraan een economische activiteit moet voldoen binnen de EU Taxonomie.

Deze minimum safeguards, ook wel minimale sociale criteria genoemd, besteden aandacht aan arbeids- en mensenrechten in het bedrijfsleven en de keten. Hiervoor moeten de Guiding Principles on Business and Human Rights van de VN worden geborgd, en gelden de OECD-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

Zie ook EU Taxonomie