Duurzaam bouwen woordenboek

Milieu-impactcategorie

Binnen de levenscyclusanalyse (LCA) wordt gesproken over milieu-impactcategorieën. Een impact-categorie onderscheidt verschillende groepen emissies met één effect op het milieu.

Voorbeelden van milieu-impactcategorieën zijn: verzuring, vermesting, klimaatverandering en uitputting van abiotische grondstoffen.

Lexicon Circulaire Bouw van Platform CB’23 beschrijft een milieu-impactcategorie als volgt: “klasse die een milieuaspect representeert, waaraan resultaten van een LCI kunnen worden toegewezen."