Duurzaam bouwen woordenboek

MFA – Material flow analysis

Material flow analysis is een wetenschappelijke beoordelingsmethode die het logistieke proces van materiaal in beeld brengt.

Lexicon Circulaire Bouw van Platform CB’23 beschrijft MFA als volgt: “methode om materiaalstromen te analyseren binnen een goed gedefinieerd systeem."