Duurzaam bouwen woordenboek

MEP – Regeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie

Regeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP): stimulering van de productie van duurzame elektriciteit in Nederland. Met de MEP ontvangt de producent voor een periode van - in principe - tien jaar een vast bedrag per aan het net geleverde kilowattuur (kWh) elektriciteit'.