Duurzaam bouwen woordenboek

Losmaakbaarheid

De losmaakbaarheid van een gebouw is de mate waarin de materialen of elementen ervan op alle schaalniveaus zo makkelijk mogelijk uit elkaar te halen zijn, zonder het element zelf of de omgeving te beschadigen. 

Lexicon Circulaire Bouw van Platform CB’23 beschrijft losmaakbaarheid als volgt: "mate waarin een object op alle schaalniveaus niet-destructief uit elkaar is te halen, zonder afbreuk te doen aan de functie van het object of omliggende objecten en zo bestaande waarde te behouden."

Bekijk voor meer informatie de whitepaper 'Circulariteit in de praktijk - Losmaakbaarheid' en de publicatie 'Circular Buildings - meetmethodiek losmaakbaarheid v2.0'.