Duurzaam bouwen woordenboek

Ladder van Lansink

Ladder van Lansink is de voorkeursvolgorde voor de behandeling van rest- en afvalstoffen, in 1979 ontwikkeld door het toenmalige kamerlid Lansink.

Bovenaan de ladder staat de meest milieuvriendelijke manier, onderaan de meest milieubelastende. De volgorde is: preventie - materiaalrecycling - verbranding met energieterugwinning - verbranding - storten.