Duurzaam bouwen woordenboek

Laagwaardig hergebruik

Laagwaardig hergebruik is een manier van hergebruiken van (delen van) een product, waarna het nieuwe product minder kwaliteit, waarde of functie heeft.

Lexicon Circulaire Bouw van Platform CB’23 beschrijft laagwaardig hergebruik als volgt: “proces van het omzetten van secundaire objecten naar nieuwe objecten met een mindere kwaliteit, verminderde functionaliteit of lagere waarde dan hun oorspronkelijke toepassing."

Met als aanvullende opmerking: “onder meer vervuiling en mixen kunnen resulteren in laagwaardig in plaats van hoogwaardig hergebruik. Vervuiling en mixen zijn vaak het gevolg van gebrek aan losmaakbaarheid."