Duurzaam bouwen woordenboek

Klimaatverandering 

Klimaatverandering gaat over de verandering van de patronen van het klimaat (lokaal of wereldwijd) over een langere periode. Het is een gevolg van te veel uitstoot van broeikasgassen (CO2), waardoor de temperatuur van de aarde stijgt.

Een duurzame gebouwde omgeving is voorbereid op een veranderend klimaat. De gevolgen van klimaatverandering zijn immers al merkbaar, ook voor gebouweigenaren. Denk maar aan wateroverlast door hoosbuien, verzakkingen van panden en scheuring van rioolaansluitingen door droogte.