Duurzaam bouwen woordenboek

Kg CO2-eq

Dit is de eenheid waarin klimaatimpact wordt uitgedrukt: kilogram CO2-equivalenten.

Dankzij deze eenheid kan het effect van verschillende broeikasgassen in één getal worden uitgedrukt. Zo is het effect van 1 kg methaan gelijk aan 25 kg CO2-eq.