Duurzaam bouwen woordenboek

KEV – Klimaat en Energie Verkenning

De afkorting KEV staat voor Klimaat- en Energieverkenning. Dit is een rapport over de ontwikkelingen van uitstoot van broeikasgassen en het energiesysteem in Nederland dat eens per jaar door de overheid word uitgebracht.

Bevindingen uit de KEV worden meegenomen in beslissingen rondom het Nederlands klimaat- en energiebeleid. De eindverantwoordelijke voor het rapport is de overheidsinstantie Planbureau voor de Leefomgeving.